Chứng Nhận Của Các Tổ Chức Uy Tín

Giấy Chứng Nhận
 

Được Chứng Nhận bởi các tổ chức uy tín trên thế giới về.

  • Bảo vệ môi trường.

  • Sản phẩm tái sử dụng.

  • Chống cháy.

  • Chống tĩnh điện.

  • Chống nhiễm khuẩn.

  • .......

 Tel 028 3931 0296 / Hotline 0916 758 669 / thamtraisancovina@gmail.com / © 2016 by COVINA JSC | HO CHI MINH CITY

  • thảm trải sàn